Lazerle Kılcal Damar Varis Tedavisi

Lazerle Kılcal Damar Varis Tedavisi

 
Lazer ile Kılcal Damar Tedavisi
Toplar damarlarda yetmezlik sonucu yüzde ve bacaklarda ortaya çıkan kılcal damar genişlemeleri, hem sağlık açısından hem de estetik olarak önemli bir problem olarak değerlendiriliyor. Çoğu zamanda bacaklarda şişlik, ağrı, karıncalanma, uyuşma, çabuk yorulma gibi giderek artan şikayetlere yol açan kılcal damarlar ( kılcal varis ) günümüzde lazer, ile tedavi edilebilirler. Kılcal damar genişlemelerinde lazer tedavisinin etkili olup olmayacağının muhakkak bir doktor tarafından değerlendirilerek karar verilmesi gerekir.
Kılcal damar tedavisinde kullanılan en etkin yöntemlerden biri lazer tedavisidir. Bu tedavide lazer uygulaması, cilt soğutularak yapılır ve kılcal damarın büzüşerek yok olması amaçlanır. Uygulamada özellikle koyu mavi, lacivert, mor renklerde başarı daha fazla olmaktadır.
Lazerle kılcal damar tedavileri genellikle tek seans gerektirir. Altı hafta sonra yapılan konrolde gerekliyse düzeltme atışları uygulanabilir. Çok nadiren ikinci bir seans, altı ay sonra uygulanabilir. Doktorun gerekli gördüğü durumlarda tedavi skleroterapi ile kombine edilebilir.
Tedavi seans süresi, yapılan alanın büyüklüğüne göre değişmekle birlikte genellikle kısadır. Uygulama ağrısız olup ağrı eşiği düşük kişilerde hafif bir ağrıya neden olabilir. Uygulama yapılan alanda geçici kızarıklık oluşabilir. Uygulama sırasında ince damarlar gözle görülür bir şekilde kaybolur, daha kalın damarlarda ise birkaç hafta içinde kaybolan bir renk koyulaşması ortaya çıkar. İşlem sonrası günlük aktiviteye dönülebilir. Sadece güneşlenmekten kaçınılmalıdır, sıcak banyodan ve aşırı sıcaktan uzak durulmalıdır.
Lazer tedavisi dokulara zarar vermeden, son derece düşük bir acıyla, kolay, hızlı, etkin bir tedavi seçeneği sunmaktadır. Ayrıca ciltteki kollajeni tetikleyerek, özellikle yüz cildinde, cilt kalitesinine arttırabilir.
Lazerle kılcal damar genişlemeleri tamamen tedavi edilebildiği için problemli kılcal damarların yeniden tekrarlaması söz konusu olmaz. Aynı bölgede farklı kılcal damar genişlemeleri görülebilir. Ancak lazer ile tedavi edilen alanlarda kılcal damarların gelişme sıklığı, diğer tedavi görmemiş cilt kesimlerine göre daha düşük oranda olmaktadır.
Doğumsal ya da sonradan oluşan birçok damarsal patoloji vardır ve bunların bir çoğu lazer ile tedavi edilebilmektedir. Doğumsal olarak ortaya çıkan Hemanjiom, Port Wine Stain (PWS-Porto Şarabı Lekesi) vb. gibi damarsal patolojilerde ya da sonradan oluşan Eritema, Spider Anjioma, Pyojenik Granüloma, Anjiokeratoma, Venöz Lake vb. damarsal patolojilere lazer tedavisi başarıyla uygulanmaktadır.


Hangi damarlara lazer uygulanmaz ?

Hangi damarlara lazer uygulanmaz?


Çok geniş (5mm çap üzeri) damarlara, doppler tekniği ile tespit edilen kapakçıklarında yetmezlik bulunan damarlara ve derin toplardamarlarda ki tıkanıklık durumlarında lazer tedavisi uygulanmaz. 5mm çapından küçük damarlara lazer yapabilmekteyiz.


Skleroterapi

Varisli damarlara, damar iç yüzeyinde fibrozise neden olan medikal ilaçların enjeksiyonu ile damar dokunun yıkıma uğratılması ve kalıntıların vücut tarafından uzaklaştırılması esasına dayanır. Uygulama kolaylığı, başarısının yüksek olması, seans sayısının az olması ve hasta rahatlığı yönünden üstünlükleri sebebiyle yaygın olarak kullanılan bir tedavi yöntemidir. Cerrahi tekniklerde bozuk toplardamar ile birlikte yüzeysel sistemin sağlam kısımları da devre dışı bırakılmaktadır. Skleroterapi yönteminde damar içine enjeksiyon ile sınırlı endotel (damarın en iç duvarını yapan hücreler) hasarı oluşturulur ve basınç uygulanarak bu damarların birbirine yapışması sağlanır. Tedavi sonrası devre dışı kalmış bozuk damar vücuttan atılır ve bu damarların sağlam damarlar üzerindeki yükünün azalmasıyla toplardamarlar daha etkili çalışır.
Özellikle lazer tedavisi ile başarılı olunamayacak boyut ve yapıdaki damarların tedavisinde oldukça etkilidir. Çoğu zaman lazer tedavisi ile kombine edilebilir.
Uygulama sonrasında daha iyi bir netice alabilmek için kompresyon gerekir ve bu durum en az 2-3 gün boyunca devam etmelidir. Hastaların varis çorapları kullanması da tedavinin etkinliğini artırabilir. Uygulamanın hemen sonrasında yürüyüş çok önemlidir, bu sayede kas kitlesi ve hareketi etkisiyle ilacı damar sistemindeki etkisi artar. Ancak ağır egzersiz tavsiye edilmez.
Skleroterapi tedavisinin etkinliği 4 – 6 haftada daha belirgin olarak ortaya çıkar, gerekirse birkaç seans ek tedavi uygulanabilir. Ya da kalan ince damarların tedavisine lazer ile devam edilebilir.